• Azerbaijan
  • Russia
  • English

PVC plastik


21 Yanvar 2020

PVC – çətin alışan və öz-özünə sönən maddədir. Plastik pəncərələr həm yerli həm də beynəlxalq yanğın təhlükəsizliyi standartlarına cavab verir.

Ekoloji təmiz və insan sağlamlığı üçün tam zərərsiz olması
Plastik pəncərələr özlərindən heç bir zərərli maddə buraxmılar. PVC-nin ekoloji təmiz və insan orqanizmi üçün tam zərərsiz olması xüsusi sertifikatlarla və müxtəlif laborator sınaqlarla təsdiq olunmuşdur.

Website created by : Development.az